Badanie histopatologiczneUsuwanie zmian skórnych jest związane z badaniem histopatologicznym wyciętych zmian.

Badanie histopatologiczne polega na mikroskopowym zbadaniu materiału pobranego w czasie usuwania zmian skórnych.

Dzięki badaniom histopatologicznym po usuwaniu zmian skórnych możliwe jest podjęcie odpowiedniego leczenia, jeśli jest taka potrzeba. Ponadto, gdy usuwanie zmian skórnych dotyczy nowotworów złośliwych, po badaniu histopatologicznym lekarz uzyskuje informację, czy zmiana została wycięta z odpowiednim marginesem zdrowej tkanki, co oznacza, że zmiana została usunięta w całości.