Protetyka

PROTETYKA – PEŁNY ZAKRES (LICÓWKI PORCELANOWE, KORONY I MOSTY PEŁNOCERAMICZNE)

Protetyka jest dziedziną stomatologii zajmującą się:

  • uzupełnianiem braków zębowych,
  • odtwarzaniem naturalnych warunków zgryzowych,
  • poprawą estetyki uzębienia.

Współpraca naszych lekarzy z doświadczonymi technikami dentystycznymi zapewni sukces leczniczy oraz zadowolenie pacjenta.

Oferujemy Państwu szeroką gamę uzupełnień protetycznych celem uzyskania w pełni funkcjonalnego narządu żucia:

Ruchome uzupełnienia:

  • protezy częściowe i całkowite,
  • protezy szkieletowe,
  • protezy szkieletowe wyposażone w precyzyjne elementy retencyjne (zatrzaski, zasuwy)

Stałe uzupełnienia:

  • wkłady koronowo-korzeniowe,
  • licówki porcelanowe,
  • korony porcelanowe i mosty porcelanowe,
  • oraz uzupełnienia kombinowane zależnie od sytuacji klinicznej.