Konsultacje chirurgia onkologiczna

Konsultacje chirurgii onkologicznej stanowią istotną część kompleksowej opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub rozpoznaniem chorób nowotworowych. Chirurg onkolog  jest wyspecjalizowanym lekarzem, który zajmuje się diagnostyką, planowaniem oraz wykonywaniem operacji związanych z leczeniem nowotworów.

W ramach konsultacji chirurgii onkologicznej:

  1. Diagnoza i Ocena: Lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad medyczny oraz badanie fizykalne, a także analizuje wyniki badań obrazowych i laboratoryjnych. Celem jest ustalenie charakteru nowotworu, jego lokalizacji oraz ewentualnego stopnia zaawansowania.
  2. Planowanie Leczenia Chirurgicznego: Na podstawie diagnozy lekarz opracowuje plan leczenia chirurgicznego, który może obejmować usunięcie guza, limfadenektomię (usunięcie węzłów chłonnych), czy w niektórych przypadkach rekonstrukcję chirurgiczną.
  3. Konsultacja Zabiegowa: Lekarz omawia z pacjentem plan leczenia chirurgicznego, wyjaśniając procedury, ryzyka i korzyści związane z danym zabiegiem. Pacjent ma również możliwość zadawania pytań i wyrażania swoich obaw.