Periodontologia

Choroby przyzębia są chorobami tkanek otaczających ząb – dziąsła, ozębnej (więzadła i naczynia utrzymujące ząb w kości) i kości zębodołu. Pierwotną ich przyczyną jest nagromadzenie płytki bakteryjnej przy brzegu dziąsła – jeśli nie jest usuwana codziennie podczas regularnego prawidłowego szczotkowania zębów powoduje stan zapalny dziąseł.

Zapalenie dziąseł jest chorobą odwracalną – prawidłowe leczenie i właściwa higiena jamy ustnej są gwarancją ustąpienia objawów.

Nieleczone zapalenie dziąseł może przejść w chorobę przyzębia – toksyny wytwarzane przez bakterie płytki nazębnej powodują destrukcję dziąsła a następnie kości, w której osadzone są zęby – zęby tracą kontakt z kością, chwieją się i wypadają.

Nie sposób pominąć ogromnej roli czynników ryzyka występowania chorób przyzębia, czyli tych czynników, które decydują o stopniu nasilenia choroby. Możemy je podzielić na dwie grupy:

Podlegające naszej kontroli:

  • zła higiena jamy ustnej,
  • rzadkie wizyty u dentysty,
  • palenie papierosów.

Nie podlegające kontroli:

  • genetyka (dziedziczność),
  • płeć,
  • rasa.

Choroby przyzębia stanowią bardzo poważne ognisko infekcji dla całego organizmu – badania naukowe dowiodły, że istnieje ścisły związek zaawansowanych, nieleczonych chorób przyzębia z występowaniem chorób układowych oraz bakteryjnego zapalenia wsierdzia, niespecyficznego zapalenia jelit, cukrzycy, udaru mózgu, stanów zapalnych oczu, zapalenia stawów i przedwczesnych porodów.

Leczenie chorób przyzębia:

  • faza higienizacji – czyli eliminowanie płytki nazębnej polega na wdrożeniu prawidłowych nawyków czyszczenia zębów zgodnych z zaleceniem lekarza po odbyciu nauki właściwego szczotkowania zębów oraz regularnym profilaktycznym czyszczeniu zębów w gabinecie dentystycznym,
  • leczenie zachowawcze jako wstęp lub kontynuacja leczenia chirurgicznego,
  • laserowa dezynfekcja kieszonek dziąsłowych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych kątnic laserowych  z dużą skutecznością doprowadzamy do eliminacji drobnoustrojów w kieszonce dziąsłowej a co za tym idzie likwidujemy stan zapalny przyzębia,
  • szynowanie rozchwianych zębów przy użyciu między innymi włókien szklanych.

Leczenie chorób przyzębia jest długotrwałe i wymaga dużego zaangażowania i współpracy ze strony pacjenta.